Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws
Buurtsportcoach overleg

Uitkering voor gezondheid, sport, cultuur en sociale basis

Bij de VSG (vereniging sport en gemeenten) worden er veel vragen bereikt van gemeenten over het Gezond Actief Leven Akkoord (Gala), de Brede Regeling Combinatiefuncties en de Brede SPUK. Op 3 februari zal de ministerraad hierover een besluit nemen. Dat besluit zal ook dezelfde dag aan de Tweede Kamer gezonden en vervolgens gepubliceerd worden. Vanaf 6 of 7 februari wordt de regeling dan open gesteld bij DUS-i en kunnen gemeenten hun aanvraag indienen.

De VSG zal samen met VNG en mede namens VWS gemeenten direct schriftelijk informeren en waar nodig van duiding voorzien. Aansluitend hieraan zullen er ook in alle regio’s bijeenkomsten georganiseerd worden. U bent van harte welkom bij een van de regionale (fysieke) startbijeenkomsten over hoe u binnen uw gemeente aan de slag kunt gaan met de implementatie van de verschillende akkoorden (GALA, SA II), het integraal plan van aanpak en lokale samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook de werkwijze van de Brede Specifieke Uitkering nader toegelicht.

Houd voor aanmelding van deze bijeenkomsten de website van de VSG in de gaten.  

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *