Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws

UPDATE COVID-19 EN SPORT 10 maart 2021

Maandag 8 maart jl. was er weer een persconferentie van de minister president. Ook nu weer met een aantal mini-stapjes voor de sportmogelijkheden. Over deze en enkele andere relevante ontwikkelingen meer in deze update.

Kleine aanpassingen van maatregelen

Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen:

  • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Hiervoor heeft de zwembadbranche het al bestaande protocol aangepast (zie bijlage onderaan dit bericht);
  • Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet toegestaan;
  • In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor jongvolwassenen t/m 26 jaar, is het voor iedereen vanaf 27 jaar onder voorwaarden toegestaan om in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie, of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand te sporten.

In de brief aan de Tweede Kamer van 8 maart jl. (zie bijlage onderaan dit bericht, met name pagina 16 en 17) gaat minister Hugo de Jonge nader in op bovenstaande.

Openbare gebouwen voor onderwijsactiviteiten Voortgezet Onderwijs

Er bereiken ons meerdere vragen over het ter beschikking stellen van sportvoorzieningen voor onderwijsactiviteiten om op die manier meer vo-leerlingen fysiek naar school te laten komen. De VO-Raad en VNG hebben daarover informatie op hun website geplaatst. 

VO-Raad: 


VNG: 


Toelichting steunpakket mentaal welzijn en leefstijl en Sport 

Eerder is er geïnformeerd over het kabinetsbesluit om te komen tot een steunpakket mentaal welzijn en leefstijl. Daarbij is specifiek ook voor sport en bewegen een rol weggelegd. Vorige week is in de SPUK uitrol sportakkoorden door de rijksoverheid eenmalig tien miljoen euro extra uitgekeerd. Per gemeente betekent dat een verdubbeling van het bedrag dat was aangevraagd. De gedachte achter deze extra stimulans is dat lokale sportakkoorden bijdragen aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, die wij hard nodig hebben om aan een gezonde leefstijl te werken. Een infrastructuur die uitgaat van samenwerking, kwalitatief sterk sportaanbod en oog voor de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. 

Samen met VNG adviseren wij om zoveel in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten. Bijvoorbeeld met preventief jongerenwerk, eenzaamheidsaanpak, laagdrempelige voorzieningen in buurten en wijken, cultuurparticipatietraject, en de sport en preventie-akkoorden.


Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de volgende website

•   Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•   Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact opnemen via info@sportengemeenten.nl

Bijlagen:

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *