Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

UPDATE COVID-19, Gevolgen voor Sport, 26 november 2021


Op vrijdag 26 november 2021, is er wederom een persconferentie geweest van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen zijn op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur ingegaan.

De afgelopen weken zijn de VSG, het ministerie van VWS directie Sport, NOC*NSF en het Platform Ondernemers in de Sport, als altijd intensief opgetrokken om de alsmaar oplopende besmetting met COVID-19 het hoofd te kunnen bieden en anderzijds vooral ook sport en bewegen, binnen en buiten voor iedereen mogelijk te houden. Hoewel juist nu de sociale-, mentale- en gezondheidswaarde van sport en bewegen als essentieel wordt gezien, is er begrip voor de genomen maatregelen die de sportdeelname weliswaar bemoeilijken, maar de besmettingen hopelijk fors zullen doen dalen.

Onderstaande informatie bevat de belangrijkste maatregelen. Het betreft met name het volgende:

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17:00 en 05:00 uur;
 • Individuele sporten in de openbare ruimte na 17:00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerde sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen;
 • Amateursport (wedstrijd en trainingen) is tussen 17:00 en 05:00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 202 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17:00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar oud;
 • Bij verplaatsing binnen ene locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
 • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2);
 • Zwembaden zijn dicht tussen 17:00 en 05:00 uur, ook voor zwemles.

Financieel

Met het ministerie van VWS directie sport is afgesproken dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. De heer Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie van hedenavond aan dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij o.a. om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden). Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Dringend beroep op CTB-controle
Eerder deze week heeft NOC*NSF samen met de sportbonden sportclubs dringend opgeroepen om het CTB goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht. Er is een toolkit beschikbaar (https://nocnsf.nl/coronatool) met adviezen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij controleren van het CTB.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert buitensportverenigingen dat, wanneer zij de CTB-controle bij bijvoorbeeld de kleedkamers niet kunnen organiseren, deze binnenruimten dan gesloten te houden.

Wat kan een gemeente doen?
Gemeenten is gevraagd sport- en beweegaanbieders zo goed mogelijk te helpen en zo het sporten voor iedereen mogelijk te houden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Financiële regeling voor het inzetten van professionele controleurs/- beveiligers;
 • Extra uitleg van de regels passend bij de eigen locatie;
 • Trainen in het aanspreken van mensen;
 • Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor hulpvragen vanuit de sport.

Actualiteit
Via onderstaande links treft u de actuele stand van zaken. De website www.rijksoverheid.nl is actueel bijgewerkt. Op dit moment wordt door de betrokken stakeholders NOC*NSF, Sportbonden, Professionele Ondernemers in de Sport (POS), samenwerkende zwembaden en VSG in overleg met VWS directie sport hard gewerkt aan het aanpassen van de protocollen en Q&A. Deze zullen in de loop van dit weekend gepubliceerd worden.

Uiteraard zullen wij u ook op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Bovenstaande informatie komt tot stand na nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV/J&V, NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemers in de Sport (POS) en in samenspraak met VNG.  

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *