Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport in overleg en in gesprek met de lokale sportaanbieders en de sportformateur. De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren.

Taken & verantwoordelijkheden adviseur lokale sport

Wat levert meedoen aan het sportakkoord op voor jouw club?

Bepaal mee!

Je bepaalt mee wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt.

Blijvend sportnetwerk!

Jouw club wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente.

Ontwikkeling!

Je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren.

Sluit jij aan met jouw club?

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) die zicht hebbenop de behoefte van de club. Op basis daarvan wordt met de Adviseur lokale sport bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?

Klik hier om te achterhalen welke ondersteuning jouw club nodig heeft om te groeien en bloeien richting de toekomst.

(document niet beschikbaar in Google Chrome)

(document niet beschikbaar in Google Chrome)

In Zeeland is per gemeente een Adviseur Lokale Sport aangesteld. Klik hieronder op een gemeente en zie wie de Adviseur Lokale sport binnen de gemeente is.

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Liesbeth Kole
Werkzaam voor KNVB & NOC*NSF
liesbeth.kole@knvb.nl
06-23580640

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Liesbeth Kole
Werkzaam voor KNVB & NOC*NSF
liesbeth.kole@knvb.nl
06-23580640

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Liesbeth Kole
Werkzaam voor KNVB & NOC*NSF
liesbeth.kole@knvb.nl
06-23580640

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Joost Hopmans
Werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
j.hopmans@sportzeeland.nl
06-33720465

Gerben Schram
werkzaam voor SportZeeland & NOC*NSF
g.schram@sportzeeland.nl
06-44105480

Wat doet SportZeeland?
SportZeeland ondersteunt de lokale sportaanbieder in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Gerben Schram.