Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

Voortgang Zeeuws Sportakkoord

De medailleregen tijdens de Olympische Spelen lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is in feite het resultaat van het ‘algemene sportklimaat in Nederland’. In Zeeland werken we de laatste jaren aan dat sportklimaat via het Zeeuws Sportakkoord. Sinds het opstellen en ondertekenen van dit akkoord in 2019 zijn diverse organisaties bezig met de uitvoering. Tijdens deze sportzomer staan we dan ook graag even stil bij de tot nu toe behaalde resultaten.

In het TalentBoost magazine van SportZeeland legt gedeputeerde Jo-Annes de Bat uit wat Zeeland met het Sportakkoord wil bereiken door bijvoorbeeld de uitvoering van het programma Talentboost: ‘Zorgen dat er een brede basis is om te kunnen sporten. Verenigingen sterker maken, mensen uitdagen, aanmoedigen en kansen bieden, jongeren die goede begeleiding bieden, talent scouten en talent ondersteunen. We kunnen niet alle faciliteiten in Zeeland hebben, maar we kunnen talenten wel naar de faciliteiten leiden.’

Het Zeeuws Sportakkoord bestaat uit zes ambities die vertaald zijn uit het Nationaal Sportakkoord.

1. Inclusief sporten en bewegen

Doel: Het percentage kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen, met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen.

Voortgang: De afgelopen periode is hiervoor o.a. een Zeeuwse Leefstijlroute opgezet, waarbij mensen met diabetes type 2 werken aan hun leefstijl via een wandelprogramma en intensieve begeleiding. Deze Leefstijlroute is in vijf Zeeuwse gemeentes opgezet, wat geresulteerd heeft in 110 deelnemers. Deelnemende gemeenten zijn Goes, Kapelle, Vlissingen, Middelburg en Schouwen-Duiveland.

2. Duurzame sportinfrastructuur

Doel: Duurzame sportinfrastructuur betekent dat sport-, speel en/of beweegvoorziening bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook voor Zeeuwse sportaccommodaties ligt er vanuit het klimaatakkoord een ‘opdracht’ om CO2-neutraal te worden.

Voortgang: Voor het laatste doel zijn er door SportZeeland, in samenwerking met haar partners, 21 energiescans uitgevoerd. Met deze scans wordt gemeten wat het huidige energieverbruik is en met welke maatregelen sportaccommodaties energie kunnen besparen. Voor de komende periode zijn er nog 60 gratis scans beschikbaar voor de sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Daarnaast is er een opleidingsplatform voor buurtsportcoaches gelanceerd.

3. Vitale sport en beweegaanbieders

Doel: De Zeeuwse sportaccommodaties moeten toekomstgericht en duurzaam worden ingericht, waarmee de sportsector ook bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van de Provincie.

Voortgang: Sinds het Zeeuwse Sportakkoord zijn er Zeeland geen 2, maar 9 vitale kernen. Een vitale kern is een kern waar georganiseerde activiteiten plaatsvinden om meer mensen aan het sporten te krijgen. De voorkeur qua sport in die kernen gaat uit naar bootcamp, yoga, wandelen en fietsen.

Daarnaast zijn er 48 services uitgezet, waarbij verenigingen zijn ondersteund in het versterken van hun organisatie/aanbod. Het gaat hier o.a. om het werven van vrijwilligers, actualiseren van het sport- en beweegaanbod en het toekomst gericht denken en handelen van besturen.

4. Positieve sportcultuur

Doel: Bestuurders, trainers en ander (vrijwillig) kader van sportaanbieders onderkennen het belang van een positieve sportcultuur en beschikken over de kennis en vaardigheden om hier binnen hun verenigings-/ organisatiebeleid en sport- en beweegprogramma’s invulling aan te geven. Daarnaast is er een gezamenlijke visie en zijn er standpunten geformuleerd over de minimale voorwaarden voor een positieve sportcultuur binnen de Zeeuwse sport en in het bijzonder bij Zeeuwse sportaanbieders

Voortgang: Er is een toolkit ‘sportgezond’ gerealiseerd van waaruit verenigingen met ondersteuning kunnen werken aan rookvrijegeneratie, alcohol matiging en gezonde voeding in de sportkantine. Aan sportverenigingen die dit in het beleid opnemen wordt in het najaar van 2021 een voucher uitgereikt.

5. Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling

Doel: Motorische vaardigheid van kinderen verbeteren.

Voortgang: Het programma TalentBoost draagt bij aan het jarenlange proces van talent naar topsporter. In het TalentBoost magazine van SportZeeland is te lezen wat de tot nu toe behaalde resultaten zijn en enkele ervaringen van sporters.

Daarnaast worden er op Zeeuwse basisscholen screenings georganiseerd. Inmiddels neemt de helft van de basisscholen aan de zogeheten Zeeuwse Brede screening deel. Dit wilt zeggen dat de leerlingen in het najaar gescreend worden op motoriek en beweeggedrag. Voor de opvolging van deze screening is een Zeeuws netwerk aan kinderfysiotherapeuten en MRT-specialisten ingericht. Zodra een van de uitkomsten van de screening negatief scoort, komt een van de specialisten in actie om het kind/de kinderen te helpen.

6. (Sport)evenementen inspireren

Doel: Sportevenementen in Zeeland organiseren die inspireren tot bewegen, talent de kans geeft zich in haar eigen regio te tonen en Zeeland op de kaart zetten als onderscheidend gebied (land in zee).

Voortgang: Zeeland heeft dankzij haar unieke ligging en organisatiekracht veel mooie sportevenementen. Organisatoren kiezen graag voor Zeeland, omdat Zeeland unieke decors en specifieke sportieve uitdaging biedt. Denk aan evenementen zoals de Kustmarathon Zeeland, Vestingcross, EK Beachvolleybal, Grote Scheldeprijs, ZeelandRegatta en de Ladies Tour.

De komende jaren werken de gezamenlijke partijen (sportsector, de Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, onderwijs, natuurorganisaties, zorgorganisaties en evenementorganisatoren) verder aan de uitvoering van het Zeeuwse Sportakkoord, die officieel loopt tot en met 31 december 2023. Het gehele Zeeuwse Sportakkoord lezen? Dat kan via