Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud. Kwaliteit en continuïteit staan altijd voorop. Samen met onze partners zoals onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overheden werken wij aan een vitale en actieve leefstijl voor alle Zeeuwen. 

 

Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we veel kennis en een groot netwerk opgebouwd. Daar maken onze partners graag gebruik van. We ondersteunen niet alleen Zeeuwse, maar ook landelijke partijen. Zo vertalen wij landelijke regelingen naar de Zeeuwse context en zijn wij op het gebied van topsport dé partner van CTO Zuid en NOC*NSF voor talentontwikkeling in Zeeland. 

Daarnaast zet SportZeeland zich in om sport in Zeeland te promoten, ook voor niet-Zeeuwen. De elementen wind, water, zand en zon maken Zeeland bijzonder en uitermate geschikt voor water-, beach- en wielersporten. Deze drie sporten zetten we samen met de Provincie Zeeland dan ook volop in de kijker en we laten daarbij mensen genieten van (top)sportevenementen. 

De medewerkers van SportZeeland zetten zich vol passie en enthousiasme in. Zij weten als geen ander wat de invloed is van sport en beweging op gezondheid, fitheid, productiviteit, sociale contacten, vitaliteit en het plezier van mensen. Dat beweegt ons!

Provinciaal sport- en beweegbeleid

SportZeeland brengt Zeeuwen in Beweging. Dit doen wij mede in opdracht van de provincie Zeeland en met onze maatschappelijke partners, omdat we de overtuiging hebben dat we met sport en bewegen veel kunnen bereiken. We richten ons op de kwaliteit, het plezier en de continuïteit van het sport- en beweegaanbod en haar aanbieders. Daarnaast geven wij met diezelfde partners uitvoering aan het Zeeuws Sportakkoord 2019 -2023. Hierin hebben wij vooral een initiërende en verbindende rol om de gestelde ambities en doelen binnen de lokale uitvoeringsprogramma’s mede tot een succes te maken.

Samen met de partners wordt nieuw sportbeleid in de praktijk vorm gegeven, wordt de deskundigheid van sportaanbieders vergroot, professionals en vrijwilligers ondersteund en gezamenlijk allerlei werkzaamheden uitgevoerd voor de verbetering van het lokale sportklimaat. 

SportZeeland is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke plannen met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen. Daarnaast zet SportZeeland zich in om sport in Zeeland te promoten, ook voor niet-Zeeuwen. De elementen wind, water, zand en zon maken Zeeland bijzonder en uitermate geschikt voor water-, beach- en wielersporten. Deze drie sporten zetten we samen met de Provincie Zeeland dan ook volop in de kijker en we laten daarbij mensen genieten van (top)sportevenementen. 

De medewerkers van SportZeeland zetten zich vol passie en enthousiasme in. Zij weten als geen ander wat de invloed is van sport en beweging op gezondheid, fitheid, productiviteit, sociale contacten, vitaliteit en het plezier van mensen. Dat beweegt ons!

''SportZeeland stimuleert dat alle inwoners van de provincie Zeeland naar eigen mogelijkheden en wensen deel kunnen nemen aan sport en bewegen.''

De werkzaamheden van onze organisatie zijn onderverdeeld in drie productgroepen:

Sportservice

  • Samen met vele (sport)partners kwalitatief goede sport(producten) aanbieden, die een bijdrage leveren aan plezierig en gezond sporten en bewegen.
  • Het stimuleren van sportdeelname voor vele doelgroepen, bevordert een gezonde en actieve leefstijl en activeert sportiviteit en respect.
Sportadvies

  • Zorgdragen voor een goede, laagdrempelige en heldere sportstructuur in Zeeland van waaruit gebruikers op een efficiënte en effectieve manier ondersteund kunnen worden.
  • We ontwikkelen onze organisatie verder als kennis- en informatiecentrum met alle actuele sporttakoverstijgende informatie.
Sportpromotie

  • Structureel aandacht vragen voor sport en bewegen door de (mede)organisatie/ coördinatie van evenementen en activiteiten in Zeeland.
  • Communicatie met Zeeuwse partners/ organisaties over ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid; bijvoorbeeld door sportcongressen, symposia, scholingen etc. Bevordering van (top)sportklimaat door (ondersteuning) evenementen, organisatie Topsportgala, Zeeland Daagt je Uit en uitwisseling van sportactiviteiten met collega-organisaties.
  • We zorgen voor een constante en actuele informatiestroom over het brede gebied van sport, bewegen en gezondheid.