Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Programma

14:30 – 15:00 uur

Inloop en registratie

15:00 – 16:30 uur

Keuze uit 2 interactieve sessies:

 1. Leefstijl Quiz
  Ziggy Tabacznik geeft een toelichting op de Leefstijl Quiz, wat een toevoeging is op de MQ scan. De data die we hiermee ophalen geeft inzicht in verschillende essentiële leefstijlfactoren. Je krijgt lokale, harde data, wat handelingsperspectief biedt. Hiermee verbeter je interventies, lever je maatwerk en maak je wél impact. Tijdens de sessie zoomen we in op het belang van deze data en hoe de LQ app werkt.
 2. Zeeuws sportdeelnameonderzoek
  Jorn Knops zal van NOC*NSF de dataverzameling bespreken van het Zeeuws sportdeelnameonderzoek. 
  Let op! Deze sessie is voor beleidsmedewerkers.

17:00 – 18:00 uur

JOGG Maatschappelijk Café:  Sprekers & panelgesprek

Tijdens deze sessie worden nieuwe inzichten, trends en best practices op het gebied van het stimuleren van een gezonde leefstijl onder jongeren van de Generatie Z in Zeeland. Er wordt o.a. ingegaan op de gezondheidsverschillen binnen deze doelgroep, dataverzameling, voedseleducatie en passend sport- en beweegaanbod.

 • Sprekers:
  Wim Noordzij van House of Esports. House of Esports bevordert en ontwikkelt het welzijn, kennisniveau en de sociale vaardigheden van jongeren en ouderen in de maatschappij d.m.v. esports, gaming en gamification.

  Dave van Kann Lector leren bewegen Fontys Sporthogeschool. Verantwoordelijk voor het kennisthema leren bewegen met de onderzoekslijnen ‘bewegen in en rondom school’, ‘motiverend leerklimaat’ en ‘beoordelen in de LO’ en het kennisthema beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoeksfocus ligt met name op de invloed van de (school)omgeving op fysieke (in)activiteit van kinderen en duurzame gedragsverandering en interventieaanpakken.
  Marjon Bachra directeur bestuurder van JOGG. JOGG bouwt aan een lokaal, landelijk en internationaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

18:00 -19:00 uur

Diner: Gezond buffet

19:00 – 20:00 uur

JOGG Maatschappelijk Café: Lagerhuisdebat

Tijdens deze tweede sessie van het JOGG Maatschappelijk Café worden de onderwerpen vanuit de eerste sessie naar voren gebracht aan de hand van diverse stellingen middels een debat.

20:15 – 21:45 uur

Interactieve sessie: Werving sportprofessionals voor Zeeland

Zeeland zoekt (toekomstige) sportprofessionals die willen bijdragen aan het versterken van de Zeeuwse sportverenigingen. Het Sport Professionals Netwerk (SPN) is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met NOC*NSF en wordt inmiddels ondersteund door meerdere bonden, gemeenten, VSG, SK12 en NLActief. Gezamenlijk wil het een impuls geven aan de transitie naar een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. Het SPN is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportverenigingen aan elkaar worden gekoppeld. Voor de professionals die geïnteresseerd zijn om hier een rol in te willen spelen, organiseren we deze voorlichtingsavond!

Meer informatie over het Sport Professional Netwerk? Klik hier

 Maatschappelijk Café gerealiseerd door Schuttelaar & Partners