Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Jeugd Lokaal Nieuws

Corona update 3 november

Op 3 november jl. hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen afgekondigd die ook van invloed zijn op de sportbeoefening. De maatregelen gelden voor 14 dagen en vervallen per 18 november 2020 om 23.59 uur, waarna automatisch teruggeschakeld wordt naar het niveau zoals we dat sinds 13 oktober jl. kennen, tenzij de besmettingsgetallen aanleiding geven voor een wijziging daarvan.

Voor sport geldt nu:

  • Zwembaden zijn volledig gesloten;
  • Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Sportwedstrijden en groepslessen worden verboden;
  • Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
  • Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
  • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

Hoewel er dus nieuwe beperkingen zijn moet toch ook gezegd worden dat sport en bewegen nog altijd mogelijk zijn in deze moeilijke tijden. De positieve waarden van sport werden ook door Premier Rutte wat ons betreft terecht gememoreerd tijdens de persconferentie.

Planning competitiesport

Specifieke aandacht wordt er gevraagd voor de mogelijkheid dat er begin volgend jaar meer buitensportcompetities gepland zouden kunnen gaan worden nu het er niet naar uitziet dat er voor Kerst nog competities zullen starten. Uiteraard alleen dan wanneer dat ook veilig kan.

Er wordt dan gesproken over bijvoorbeeld hockey en voetbal. Voor hockey geldt normaal dat in de winterperiode de waterleidingen voor de watervelden afgesloten worden, maar dat alsdan niet gewenst zou zijn. Ook is het denkbaar dat competities tot in de zomer van 2021 kunnen gaan doorlopen. Dat zou effect kunnen hebben op de lokale planning in combinatie met bijvoorbeeld onderhoud. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is in gesprek met de sportbonden om hier scenario’s voor te ontwikkelen en zullen u als gemeente waar nodig bij betrekken en uiteraard daarover informeren.

Financieel

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor is 60 miljoen euro beschikbaar gekomen.

Het gesprek met het ministerie van VWS directie sport over de compensatie voor zwembaden en ijsbanen is inmiddels gestart. Wij gaan ervan uit dat eind van deze maand in ieder geval duidelijkheid zal komen over de hoogte van het beschikbare bedrag. De regeling zou dan in het eerste kwartaal van 2021 opengesteld kunnen worden.

Vragen?

Wij kunnen voorstellen dat ook bij u veel vragen van lokale sport en beweegaanbieders binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om deze indien nodig door te verwijzen naar hun respectievelijke (sport)koepels. Deze worden via de VSG en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: nocnsf.nl en rijksoverheid.nl