Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Mulier instituut (2023-01-06)

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees meer

Rol van sport en bewegen binnen preventie

Kennis centrum Sport en Bewegen (2022-12-12)

Inzetten op preventie helpt de bevolking in een gemeente gezond te houden. Onder preventie valt het bevorderen en beschermen van de gezondheid én het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en complicaties. Sport en bewegen is hier een belangrijke schakel in.

Lees meer

Sportbeleid en de kracht van sportverenigingen

Mulier instituut (2022-02-12)

De afgelopen decennia worden sportverenigingen vanuit sportbeleid gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Dat zou hun overlevingskansen vergroten. Maar worden ze er nou ook echt sterker van? Dat bespreekt onderzoeker Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees meer

Maak inclusief sporten en bewegen onderdeel van gemeentelijk beleid

Mulier instituut (2022-02-01)

Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dat niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Lees meer

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Mulier instituut (2022-01-18)

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees meer

De buurtsportcoach in het sportakkoord

Mulier instituut (2021-07-27)

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees meer