Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Gezond leven begint met een gezonde jeugd. De gezondheid van de jeugd wordt negatief beïnvloed door o.a. digitalisering, verstedelijking, onvoldoende toegang tot veilige speelplekke en de terughoudendheid van ouders/verzorgers. In Zeeland zijn verschillende projecten ontwikkeld om te werken aan een gezonde en actieve leefstijl. Deze projecten worden in samenwerking met gemeenten en het onderwijs uitgevoerd.

“Samen creëren we een actieve en gezonde leefstijl voor de jeugd in Zeeland”

Het leven van kinderen is niet meer te vergelijken met vroeger. Kinderen hebben minder spontane bewegingskansen. In de praktijk zien we bijna geen kinderen meer die bijvoorbeeld buiten touwtje springen. Terwijl bewegen erg belangrijk is voor een kind. Door te bewegen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden die later bij het leren belangrijk zijn. Daarnaast vormt motorische groei de basis voor alle verdere ontwikkeling. Vooral op jonge leeftijd is een goede motoriek van belang. Wanneer kinderen te weinig bewegen kan een achteruitgang in concentratie een gevolg zijn. In combinatie met veel en ongezonde voeding kan ook overgewicht ontstaan. Wanneer je kinderen in de eerste levensjaren aanleert om veel te bewegen en dat bewegen leuk is, zullen zij in de toekomst blijven bewegen en daar profijt van hebben. 

Ook binnen SportZeeland is jeugd een belangrijke doelgroep. We zetten ons in om de jeugd vaardig in bewegen te maken door diverse projecten aan te bieden. 

Projecten

01
Gezonde School
Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school, dat is de missie van het programma Gezonde School.
LEES MEER
02
Zeeuws brede screening
Hier gaat het om het in kaart brengen van de Motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen.
LEES MEER
03
Groene Beweegschool
Iedere dag aandacht voor bewegen in de school en op een groen schoolplein dat is wat we willen bereiken.
LEES MEER
04
Groene Schoolpleinen
Een groen schoolplein draagt op een positieve manier bij aan welzijn en gedrag van basisschoolkinderen.
LEES MEER
05
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur.
LEES MEER
06
Talentboost
Met TalentBoost willen we in Zeeland talenten ontdekken, erkennen en ze kansen bieden op een optimale ontwikkeling.
LEES MEER
07
Nijntje beweegdiploma
Het Nijnje Beweegdiploma is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling!
LEES MEER