Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

"Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Samen zetten we ons in voor mensen met een beperking in Zeeland"

SportZeeland wil dat iedereen in Zeeland mee kan doen aan sport. Sport verenigt Zeeland en wie regelmatig beweegt of sport, geniet meer van het leven. Tevens haalt sport mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen met en zonder een beperking of chronische ziekte. Het moet een plek zijn waar bijvoorbeeld ouderen mensen met een laag inkomen én mensen met verschillende culturen of achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen sporten en ook moet het gevoel krijgen dat ze erbij horen. 

SportZeeland zet zich in om sport in Zeeland inclusief te maken. Zodat iedere Zeeuw, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten bij een club die bij hem/haar past.

Feiten en cijfers

Landelijk gezien heeft 0,85% (145.180 mensen) van de bevolking een verstandelijke beperking. De verwachting is dat de landelijke percentages over het algemeen overeenkomen met de situatie in Zeeland. Dit betekent dat er ca. 3.200 mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland zijn. Er zijn geen specifieke cijfers voor Zeeland, maar landelijk gezien is 64% geen lid van een sportvereniging. Het aantal mensen met een visuele, auditieve, motorische beperking of chronische aandoening in Zeeland is wel bekend.

oog
0
Visuele beperking
49686780-oor-pictogram-op-een-witte-achtergrond-vector-illustratie-
0
Auditieve beperking
115591
0
Motorische beperking
Diagnostic-512
0
Chronische aandoening

Projecten

01
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het JFSC betaalt voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur
LEES MEER
02
Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenfonds Sport & Cultuur biedt financiële ondersteuning voor volwassenen.
LEES MEER
03
De Zeeuwse Leefstijlroute
Vanuit de eerstelijns gezondheidszorg, samen met lokale partijen, mensen in beweging brengen.
LEES MEER
04
Uniek sporten
Sporten met een beperking kan zeker! Uniek Sporten geeft informatie over waar je in Zeeland kunt sporten als je een beperking hebt
LEES MEER
05
Fondsen en subsidies
Financiële hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die woonachtig zijn in Zeeland met een lichamelijke of meervoudige beperking.
LEES MEER
06
SportIntro
Kinderen tussen de 6 en 18 jaar met een beperking de kans geven om verschillende takken van sport te ontdekken.
LEES MEER
06
Maatschappelijke Diensttijd
Doem je mee met MDT, dan ontdek je je talenten en doe je tegelijkertijd iets voor een ander.
LEES MEER