Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Ik heb het in me.

Zie jij het ook?

Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich nog niet welkom in de sport, maar helaas zijn sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. Dat is jammer, want sportclubs kunnen júist die drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. 

In hoeverre is jouw sportclub al inclusief? Is het bestuur van jouw club divers en representatief? Is de accommodatie voor iedereen toegankelijk en sluit jullie aanbod aan op de wensen en behoeften van sporters uit de omgeving?

In Zeeland willen we de gezondheidsverschillen verkleinen en de participatie aan sport- en beweegactiviteiten vergroten. Ook wanneer je een beperking hebt. SportZeeland zet zich in om iedere Zeeuw lid te laten van een sportvereniging. Hieronder staan verschillende projecten en acties beschreven hoe wij omgaan met inclusie in de sport. 

Wees welkom in de sport | SportZeeland

Inclusie in de sport

Bekijk hieronder de fimpjes van Ronald, Mark en Corné en ervaar hoe je met een beperking alsnog kan blijven sporten en bewegen. 

Inclusie film Ronald van Dongen
Inclusie film Mark Aalders
In Beweging: Corné de Koning

Sportintro

Met Sportintro hebben we als doel ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een beperking die op dit moment nog geen sportvereniging hebben gevonden, de kans geeft om kennis te komen maken met verschillende sporten.

Bekijk hier de uitreiking van de eerste GOLDEN TICKET waardoor mindervalide jongeren de komende jaren meer in beging komen. We willen zo een brug slaan tussen de mindervalide jongeren en sportverenigingen. 

UITREIKING GOLDEN TICKET

 

Uniek Sporten

Sport en bewegen zijn belangrijk voor iedereen. Een handicap, beperking of chronische aandoening hoeft hierbij geen belemmering te zijn. Waar in Zeeland kunt u sporten en bewegen als u een beperking heeft? De app Uniek Sporten geeft antwoord op deze vraag!

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voetbal, streetdance, judo, zwem- of muziekles zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze leren samenwerken, zich beter te concentreren en maken nieuwe vrienden. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en worden leerprestaties beter. Toch zijn er veel kinderen die niet mee kunnen doen. Er is thuis te weinig geld om lid te worden van een sportclub of om culturele lessen te volgen. Voor deze kinderen betalen we de contributie of het lesgeld en de benodigde attributen. Als kinderen nu mee kunnen doen, vergroot dat de kans op een betere toekomst!

 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport en cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het fonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur. 

 

De Zeeuwse Leefstijlroute

‘De Zeeuwse Leefstijlroute’ is een laagdrempelig leefstijlprogramma waarbij wandelen centraal staat en daarbij gewerkt wordt aan de conditie en het leggen van sociale contacten. Door de samenwerking met de eerstelijnszorg wordt de doelgroep mensen met een chronische aandoening beter bereikt.

‘Een dag die voor herhaling vatbaar is’, zo kijken wij en andere samenwerkingspartners terug op de afsluitdag van de Zeeuwse Leefstijlroute.

Afsluitdag de Zeeuwse leefstijlroute
De Zeeuwse Leefstijlroute | SportZeeland