Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

“Samen zetten we ons in voor de ouderen in Zeeland”

Regelmatig sporten en bewegen is goed voor iedereen. Langdurig zitten en liggen (sedentair gedrag) is slecht voor je gezondheid. Dat geldt voor iedereen, maar misschien voor ouderen nog wel het meest. Ongeveer 25% van de Zeeuwse inwoners is 65 jaar of ouder. Steeds langer wonen ouderen zelfstandig thuis en willen regie behouden over het eigen leven. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met problematiek als eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit. 

Met het thema gezond ouder worden willen we de preventieve zorg voor de ouderen in Zeeland stimuleren.

Projecten

01
Elke stap Telt
Een wandelproject gericht op zowel de niet of minder actieve senioren als op de meer sportieve senioren.
LEES MEER
02
Elke trap Telt
Een vervolg op het project Elke Stap Telt, waarbij dames en heren vanaf 55 jaar tien weken lang fietsen.
LEES MEER
03
Health Check
Tijdens een Health Check worden gezondheids-parameters gemeten en besproken
LEES MEER
04
Fitavie
Fitavie is de digitale coach die (samen met een naaste, cliënt of patiënt) elke dag helpt bij bewegen.
LEES MEER
05
Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenfonds Sport & Cultuur biedt financiële ondersteuning voor volwassenen.
LEES MEER
06
De Zeeuwse Leefstijlroute
Vanuit de eerstelijns gezondheidszorg, samen met lokale partijen, mensen in beweging brengen.
LEES MEER