Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws

UPDATE COVID-19 EN SPORT 18 februari 2021

Regeling SPUK-stimulering sport (btw)De deadline voor de aanvraag Regeling SPUK stimulering sport van uiterlijk 1 maart nadert snel. Van het ministerie van VWS hebben wij begrepen dat nog lang niet alle gemeenten hun aanvraag hebben ingediend. Hoewel wij aannemen dat u hiermee volop bezig zult zijn, dachten wij dat het toch verstandig is om u […]

Lokaal Nieuws

Zeeuwse Sportcomplimenten

Op maandag 15 februari zijn de Zeeuwse Sportcomplimenten overhandigd door onze gedeputeerde sport Jo-Annes de Bat. Sporters die in het jaar 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd, mochten het compliment in ontvangst nemen.  De sporters die niet in Nederland waren, hebben we gelukkig digitaal kunnen bereiken. Ook zij ontvingen het sportcompliment van onze gedeputeerde. In […]

Corona Lokaal Nieuws

UPDATE COVID-19 EN SPORT 3 FEBRUARI

De persconferentie van dinsdag 2 februari jl. van onze minister president laat in eerste instantie geen wijzigingen zien voor de sport. Wel geeft de gisteravond gepresenteerde routekaart (klik hier) een beter inzicht waar we bij het voorzichtig weer opengaan van de samenleving met sport en bewegen mee te maken krijgen en in welke fase er wat […]

Lokaal Nieuws

Stimuleringsbudget Inclusief Sport en Bewegen

Maak jullie sport- en beweegaanbieders enthousiast voor het stimuleringsbudget! Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject […]

Lokaal Nieuws

Verantwoord verduurzamen van de Zeeuwse Sportaccommodaties!

Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 25% van de kosten bestaat uit energielasten. Door je accommodatie verantwoord te verduurzamen kun je deze kosten eenvoudig verlagen. Wist je dat je door collectief  (energie) in te kopen en door het vervangen van binnenverlichting al gauw 35% op energiekosten kunt besparen? In de Routekaart […]

Corona Nieuws

Update COVID-19 en sport

De persconferentie dinsdagavond 12 januari jl. van onze minister president, heeft voor de sport geen verandering in de situatie gebracht zoals wij deze sinds december 2020 kennen. Helaas is de verlenging van de maatregelen noodzakelijk om het coronavirus verder terug te dringen. Toch willen wij u graag een update geven over een aantal lopende zaken. […]

Corona Jeugd Lokaal Nieuws

Corona update 3 november

Op 3 november jl. hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen afgekondigd die ook van invloed zijn op de sportbeoefening. De maatregelen gelden voor 14 dagen en vervallen per 18 november 2020 om 23.59 uur, waarna automatisch teruggeschakeld wordt naar het niveau zoals we dat sinds 13 oktober jl. kennen, tenzij de besmettingsgetallen aanleiding geven voor een wijziging daarvan.

Lokaal Nieuws

Adviseur lokale sport bij versterken sportclubs, kaderleden en vrijwilligers

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins, NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. In navolging op het nationale akkoord stimuleren VWS, VSG en NOC*NSF de totstandkoming van lokale (en regionale) sportakkoorden.Realisatie […]

Corona Nieuws

Update coronavirus

In navolging van zondag 17 maart jl., doet de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Hierin zijn de aanscherpingen van gisteravond zoveel mogelijk meegenomen. NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN MAANDAG 23 MAART 2020 TOT 6 APRIL: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; Er vinden […]